ทําเทิร์นคืออะไร?

ทําเทิร์นคืออะไร?

ทําเทิร์นคืออะไร?